Zasadniczy podział diod LED pozwala wyodrębnić dwa ich rodzaje. Najczęściej spotykanym typem diod LED są te o małej mocy w przedziale 50÷150 mW, charakteryzujące się niewielką średnicą wynoszącą około 5 mm. Drugim, rzadziej spotykanym typem diodą są diody LED o dużej mocy na poziomie 1÷5 W, zwykle określane są one mianem „power LED”. Technologia LED wyróżnia się przede wszystkim mniejszym zapotrzebowaniem na energię, napięcie stałe wymagane do źródeł światła zaczyna się już od kilku woltów. W przypadku pracy znamionowej napięcie jest wyższe, za co odpowiada przede wszystkim energia emitowanych fotonów. Im więcej fotonów jest emitowanych, tym wymagane jest wyższe napięcie. Temperatura złącza p-n wpływa bezpośrednio na podstawowe parametry diod LEDowych jakim jest napięcie przewodzenia i prąd. Większość diod o małej mocy wymaga znamionowego napięcia na poziomie od 1,35 do 3,45 V, z kolegi znamionowy prąd tych samych diod wynosi około 21 mA. Temperatura otoczenia wpływa na wielkość napięcia przewodzenia. Im wyższa temperatura otoczenia, tym mniejsze napięcie przewodzonej diody LED. Wysokiej jakości zasilacz powinien charakteryzować się stabilnością w zakresie dostarczanego prądu, powinien być odporny na zmiany napięcia. Nawet niewielka zmiana napięcia zasilającego skutkuje istotnymi zmianami prądu obecnego w diodach LED. Stała wartość prądu zasilającego diody LED pozwala uniknąć wiele niekorzystnych zjawiskach, przede wszystkim ogranicza możliwość przegrzania i obniżenia poziomu jasności. Nieodpowiednia wartość napięcia w krótkiej perspektywie prowadzić może do znacznego skrócenia czasu życia lampy. Jednym z używanych układów zasilających jest układ wyposażony w rezystor, umiejscowiony w szeregu diod LED. Napięcie zasilające zawsze musi być większe niż napięcie wymagane do pracy diody LED. Rezystor w tym wypadku pełni rolę miejsca, w którym odkładana jest różnica pomiędzy napięciem wymaganiem do pracy diody LED, a dostarczanym napięciem zasilającym, płynącym z zasilacza. Wybierając rezystor o konkretnej rezystancji, producent decyduje o tym jaki prąd będzie płynąc przez układ. Dodatkową funkcją rezystora ujawnia się wtedy gdy mamy do czynienia ze zmianami temperatury otoczenia, w takiej sytuacji rezystor kompensuje strumień świetlny. Moduły LED to nic innego jak pojedyncze elementy diody LED, które zostały połączone w większe grupy. Moduły LED pojawiają się, ponieważ pojedyncze diody LED okazują się niewystarczające by otrzymać pożądany efekt świetlny. Moduł LED posiada strukturę drzewa, w każdej gałęzi pojedyncze diody łączone są w sposób szeregowy. Kolejne gałęzie łączone są w taki sposób, aby umiejscowione były względem siebie równolegle. Przy produkcji modułów LED nie zaleca się łączenia pojedynczych diod LED, nawet jeżeli posiadają tego typu, to i tak w rzeczywistości nie są takie same. Stabilizacja prądu przy użyciu rezystorów odbywa się z użyciem trzech metod: metoda bezpieczna, metoda ekonomiczna i metoda podstawowa. Do konsumentów trafiają źródła światła najczęściej już wyposażone we wbudowane, zintegrowane układy zasilające. Prawidłowe, bezpieczne i stabilne zasilanie jest bardzo istotnym elementem, wpływającym bezpośrednio na jakość światła, jak i na żywotność i trwałość diod LED. Do uszkodzeń diod LED dochodzi niestety najczęściej w wyniku złego zasilania. Diody LED przystosowane są do płynnej regulacji jasności źródła światła, jest to stosunkowo prosta operacja, pozwalająca na otrzymanie interesujących rozwiązań w dziedzinie techniki świetlnej, z pewnością przewyższa to tradycyjne rozwiązania świetlne. W przypadku tradycyjnych źródeł światła regulowanie ich jasności, ściemnianie, manipulowanie jasnością, jest trudne do realizacji, a ponadto rozwiązania tego typu są drogie i nie pozwalają na otrzymanie tak dobrych efektów, jak ma to miejsce w przypadku diod LED. W przypadku diod LED regulacja jasności odbywa się na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest w przypadku zasilania impulsowego, regulacja wysokości piku. Kolejnym sposobem pozwalającym na regulację jasności światła diod LED jest regulacja prądu diody. Ściemnianie, rozjaśnianie, a nawet zmiana koloru światła lampy LED jest możliwa do realizacji niewielkim i stosunkowo prostym kosztem.